Vad betyder Angripa?

anfalla; kritisera; drabba, skada; ta itu med: angripa ett problem

Synonym till Angripa?


1. anfalla, attackera, överfalla, storma, ge sig på, antasta, ofreda, beivra, straffa; starkt kritisera, kritisera
2. drabba, skada, plåga, oroa, anfäkta, ansätta, inverka skadligt på
3. ta itu med, ta sig an, gripa sig an, ge sig i kast med, tackla
Motsatsen till Angripa


1. försvara, skydda, värna


Slumpvalda ord:

Sagoroman, Turgumma, Skolexempel, Morgontidig, Viskare, Trosnit, Nyttobetonad