Vad betyder Angrepp?

anfall; åverkan, till exempel rostangrepp

Synonym till Angrepp?


1. anfall, attack, offensiv, utfall, överfall, påhopp
2. skadlig inverkan, skada, åverkan; korrosion, frätning


Slumpvalda ord:

Kriminologi, Isolationist, Biyta, Plockare, Rosenlager, Intresserad, Spaltmil