Vad betyder Angolan?

person från Angola (i sydvästra Afrika) || -en; -er

Synonym till Angolan?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Termostat, Godlynthet, Cembalo, Motorisk, Rysta, Blodkaka, Varm