Vad betyder Anglosaxisk?

Anglosaxisk kan avse det historiska folkslaget anglosaxare och deras språk det nutida engelska språk- och kulturområdet anglosfären.. Läs vidar på Wikipedia

som avser anglosaxarna; engelskspråkig; (typiskt) brittisk o./el. nordamerikansk || -t

Synonym till Anglosaxisk?

engelskspråkig; brittisk, nordamerikansk


Läs mer om "Anglosaxisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tobakist, Specerist, Klappjakt, Tevagn, Underteckning, Karikatyrtecknare, Groggveranda