Vad betyder Angloman?

överdriven beundrare av allt engelskt || -en

Synonym till Angloman?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Omarkerad, Ornamentera, Kvadratrot, Farsarv, Tandbrygga, Uppdragstagare, Asyndes