Vad betyder Anglicism?

En anglicism är ett inlånat ord eller uttryck som lånats in från engelskan med egenskaper som är främmande för det språk det lånats in till. Termen används både om sådana ord som blivit allmänt accepterade i det översatta språket och (ofta nedsättande) om direktöversättningar och spontanöverförda ord och uttryck, särskilt i de fall då det överförda ordet inte passar in i de.. Läs vidar på Wikipedia

ord eller uttryckssätt som är typiskt för engelskan (när det uppträder i ett annat språk) || -en; -er

Synonym till Anglicism?

engelskinfluerat uttryck, svengelska


Läs mer om "Anglicism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Annal, Original, Bergnymf, Atavism, Stiga, Geriatriker, Charmoffensiv