Vad betyder Anestetikum?

Anestetikum (plur. anestetika), preparat som upphäver bland annat smärtförnimmelser. Används av sjukhus, öppenvårdsenheter, tandläkare et cetera. Man skiljer mellan lokalanestetika, vilka inte påverkar patientens medvetande, och narkos, genom vilket sömn inträder. Leverpåverkan, ikterus och levernekros med dödlig utgång har rapporterats efter narkos med halogenerade anestetika. Sevofl.. Läs vidar på Wikipedia

bedövningsmedel || -et; pl. = el. anestetika; best. pl. anestetikumen el. anestetika

Synonym till Anestetikum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Radon, Rocka, Setboll, Puckare, Rhensk, Grammofonplatta, Hemsk