Vad betyder Anemometer?

Anemometer (av grekiska: anemos (ἄνεμος), vind, och metron (μέτρον), mått) är ett instrument för bestämning av luftmassors rörelsehastighet. Vanligast för meteorologiskt bruk är skålkorsanemometern. Detta mätinstrument är också vanligt bland yrkessjöfarten och fritidsseglarna, där den roterande delen av anemometern sitter monterad i båtens mast, medan avläsningen av vin.. Läs vidar på Wikipedia

vindmätare, instrument som mäter vindhastighet || -n; -metrar

Synonym till Anemometer?

vindmätare


Läs mer om "Anemometer" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/svenska-lexikon.se/index.php on line 725