Vad betyder Anemi?

Blodbrist leder hit. För alltför låg blodvolym, se Hypovolemi. Anemia definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet. Det kan även avse en nedsatt kapacitet hos blodet att bära syre. När anemi tillkommer långsamt är symptom ofta vaga och kan bland annat inbegripa: fatigue (trötthet), svaghet, andnöd eller sänkt kapacitet i träning. A.. Läs vidar på Wikipedia

tillstånd med för låg halt av hemoglobin i blodet, blodbrist || -n

Synonym till Anemi?

blodbrist, bleksot


Läs mer om "Anemi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Plattfotad, Spagat, Bermudashorts, Uppfinnare, Vetenskapsidkare, Farstu, Rimsmidare