Vad betyder Anekdot?

Anekdot (gr. an, nekande, ekdotos, utgiven) är en berättelse som relaterar till det aktuella samtalsämnet. I vetenskapliga sammanhang är en anekdot ett enskilt exempel som används för att styrka ens påståenden. Anekdotisk bevisföring anses allmänt sämre än statistisk bevisföring. En anekdot var ursprungligen en skrift som inte blivit offentliggjord. När boktryckarkonsten uppfanns kal.. Läs vidar på Wikipedia

kort (skämtsam eller betecknande) historia (om en känd person eller dylikt) || -en; -er

Synonym till Anekdot?

kort berättelse, rolig historia, skämthistoria, historia, lustig episod, vits


Läs mer om "Anekdot" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skrupensa, Kasuist, Bankgaranti, Publikum, Yrke, Approbation, Konstpaus