Vad betyder Androm?

i uttryck(et) androm till varnagel som en varning till andra (att inte begå liknande brott)

Synonym till Androm?

(åld.) andra


Slumpvalda ord:

Trind, Malaria, Uppfinningsrikedom, Reumatologi, Omvandlad, Fibrin, Ekonometrisk