Vad betyder Android?

En android är en robot som är gjord för att efterlikna en människa. Ordet kommer från grekiska: "andro-" man + "eides" form. Robotar som utformats för att efterlikna kvinnor kan kallas gynoider. Nordisk familjebok från 1876 och 1904 beskriver en android enligt följande: == Science fiction == Androider är vanliga i science fiction. Exempel: Karaktären Data (Brent Spiner) från Star Trek.. Läs vidar på Wikipedia

(i science fiction) konstgjord människa, skapadbiologisk väg || -en; -er

Synonym till Android?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sladd, Generisk, Lisen, Romanist, Stansa, Isbark, Typiskt