Vad betyder Andreaskors?

Ett andreaskors, krysskors, X-kors eller snedkors är ett kors med diagonalt ställda balkar, så att det formar ett X. Det är uppkallat efter aposteln Andreas, som enligt legenden led martyrdöden på ett sådant kors och som av de bildande konsterna vanligen framställs med ett sådant vid sin sida. Till följd av sin likhet med förkortningen av Kristi namn, den grekiska bokstaven Χ (för Χ.. Läs vidar på Wikipedia

(efter aposteln Andreas) snedställt kors, X-kors

Synonym till Andreaskors?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Proper, Landslag, Frustration, Magknip, Verktyg, Samtycke, Popularisering