Vad betyder Andning?

Andning syftar till den process där högre organismer inhämtar syrgas (O2) och avger koldioxid (CO2) till omvärldens luft eller vatten, vilket sker med hjälp av ett speciellt andningsorgan (lungorna). Utan lungor skulle endast kroppens allra mest ytliga celler kunna försörjas med syrgas och avge koldioxid. För att uppnå detta genomgår andningen följande fyra faser: Ventilation (in och ut.. Läs vidar på Wikipedia

det att andas; sätt att andas || -en

Synonym till Andning?

andhämtning, respiration, inandning, inhalation, syretillförsel, utandning, exhalation; komma in i andra andningen få nya krafter


Läs mer om "Andning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Papegojfisk, Vakuumlagad, Tidningsformat, Radiologisk, Teckensystem, Parentetisk, Prostituera