Vad betyder Andlighet?

Andlighet menar det immateriella, själslivet, koncept som utgår från antagandet att människan har en inneboende ande. Ande och materia är traditionella motsatsord. Andlighet är förknippat med begrepp som fromhet, helighet, religiositet, själfullhet, spiritualitet och mysticism. Andlighet kan både handla om tro och sökande, och just unga människors sökande från 1960-talet och framåt h.. Läs vidar på Wikipedia

spiritualitet mänskliga strävanden till något högre utanför den materiella världen, vanligen av religiös art || -en

Synonym till Andlighet?

fromhet, helighet, religiositet, spiritualitet, mysticism


Läs mer om "Andlighet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Induktans, Dravidisk, Kloakdjur, Fantasilitteratur, Upptaxering, Dykare, Versifikation