Vad betyder Andel?

Andel betecknar ofta den del av innehavet man har ("ägandet") i ett aktiebolag, bostadsrättsförening, o.d.; ofta relaterat till röstlängden, d.v.s. vilket inflytande man kan utöva i föreningen eller företaget. Kan uttryck* I fallet med aktiebolag, andel är nominella aktievärdet dividerat med aktiekapitalet, dividerat med aktiens röstlängd (ex. 10 för B-aktier)... Läs vidar på Wikipedia

del, lott; delägarskap; medverkan, (ibland) procent || -en; -ar

Synonym till Andel?


1. delaktighet, bidrag, insats, medverkan; part, anpart, portion, lott, kvot, beståndsdel; aktie
2. relativ mängd, del, halt, ranson, procent


Läs mer om "Andel" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stridsrop, Karyatid, Plockgodis, Tub, Arkitektonik, Kooperativ, Fysiljera