Vad betyder Ande?

En ande som är ett ord med gammal härstamning som förekommer i de flesta indoeuropeiska språk, och är nära besläktat med vind och andedräkt. Det kan dels syfta på livskraft hos människor och ibland även andra levande varelser - som andedräkten anses vara exempel på, och andra icke-kroppsliga levande varelser av gudomlig eller övernaturligt slag. == Användning == === Inom religio.. Läs vidar på Wikipedia

(hos människan) medvetande, psyke; (person med) skaparkraft; jämför andanom övernaturligt väsen: anden i flaskan; (rel., i treenighetsläran) (den heliga) Anden Guds närvaro och skapande kraft || -n; pl. andar endast i bet. 2

Synonym till Ande?


1. själ, psyke, sinnelag, sinne, inre, väsen, karaktär, mentalitet, livsande, livskraft; andlig skaparkraft, skaparförmåga, intelligens, tankeliv; snille, begåvning, stor personlighet, skarp hjärna
2. övernaturligt väsen, andligt väsen, andeväsen, uppenbarelse; den Helige Ande, den Heliga Anden, Guds Ande, Sanningens ande, Hjälparen, gudsvind; skyddsande, genie, genius, fylgia; ond ande, oren ande, demon, djinn; spöke, gengångare, vålnad


Läs mer om "Ande" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Impulsiv, Ego, Pulsera, Tyckmycken, Svavelsyra, Begynnelserim, Gute