Vad betyder Andantino?

något rörligare än andante musikstycke i sådant tempo || -t; -n

Synonym till Andantino?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Centerbord, Pinus, Jansenism, Glorifiera, Expedition, Manipulering, Telefonsluss