Vad betyder Andakt?

En andakt är en enkel form av gudstjänst som kristna uppmanas att, enskilt eller i grupp, fira dagligen. För mindre nattvardslösa gudstjänster på exempelvis äldreboenden används ofta denna benämning. Andakt innehåller bön, bibelläsning, lovsång och meditation. Ordet andakt har sitt ursprung i tyskans andenken det vill säga att tänka på något. Tanken inriktas primärt på Gud genom.. Läs vidar på Wikipedia

stilla begrundan eller vördnad inför något; det att rikta sina tankar mot Gud liten sammankomst för bön och religiös betraktelse || -en; -er

Synonym till Andakt?


1. fromhetsutövning, hänvändelse till Gud, bön; andaktsstund, gudstjänst, bönestund, mässa, korum
2. högtidlig religiös stämning, from stämning, vördnad, stillhet, helighet, kontemplation, andäktighet


Läs mer om "Andakt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Patriarkal, Missbruka, Involvera, Svackning, Trast, Intrigspel, Rumphugga