Vad betyder Anciennitet?

Anciennitet är ett begrepp, som anger en persons erfarenhet. Anciennitet används primärt inom arbetsmarknaden, där begreppet bl.a. refererar till hur länge en löntagare har varit anställd. En person som har varit anställd i 10 år, har således 10 års anciennitet på sin arbetsplats. Anciennitet är först och främst relevant i förhållande till lön, på grund av att många lönesystem.. Läs vidar på Wikipedia

företräde på grund av fler tjänsteår || -en

Synonym till Anciennitet?

företräde i tjänsteålder, åldersföreträde; antal tjänsteår


Läs mer om "Anciennitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Honorabel, Utrensning, Ikonografi, Akrylamid, Sheriff, Gasmask, Kompledig