Vad betyder Anbefalla?

påbjuda; rekommendera; (ålderdomligt ord) överlämna || böjs som befalla

Synonym till Anbefalla?


1. påbjuda, föreskriva, ålägga, bestämma
2. rekommendera, tillstyrka, förorda, föreslå
3. (relig.) anförtro, betro, överlämna, lämna


Slumpvalda ord:

Tuberkulin, Krigsmakt, Variation, Idisslare, Inhibitor, Skadad, Anaforisk