Vad betyder Anbefalla?

påbjuda; rekommendera; (ålderdomligt ord) överlämna || böjs som befalla

Synonym till Anbefalla?


1. påbjuda, föreskriva, ålägga, bestämma
2. rekommendera, tillstyrka, förorda, föreslå
3. (relig.) anförtro, betro, överlämna, lämna


Slumpvalda ord:

Avsittning, Nematod, Kritiklysten, Behandskad, Omtal, Metro, Rallycross