Vad betyder Anatema?

Anatema menar en bannlysnings- eller förbannelseformel (anathema esto, "förbannad vare han"), varefter ordet slutligen blev liktydigt med bannlysning, uteslutning ur kyrkan och församlingens gemenskap. == Bakgrund == Av grekiska anathema (ἀνάθεμα), ursprungligen anatithenai, "uppställa"; uppställa som helgeskänk i ett tempel; utesluta, avlägsna, egentligen uppställande, helgande... Läs vidar på Wikipedia

bannlysning, fördömande || -t; -n

Synonym till Anatema?

bannlysning, bannstråle, uteslutande ur kyrkan; fördömande, förkastelsedom


Läs mer om "Anatema" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Syndfri, Saudier, Supplement, Ruskigt, Uppriktighet, Streptokock, Sionistisk