Vad betyder Anarkosyndikalism?

Anarkosyndikalism (från syndicalisme, franska för "fackförening") är en gren av anarkismen som fokuserar på den fackliga kampen. Anarkosyndikalister ser fackföreningen som det mest effektiva verktyget för att genomföra revolutionär social förändring för att ersätta kapitalismens och statens strukturer med ett nytt demokratiskt samhälle. Anarkosyndikalister vill avskaffa lönearbetet,.. Läs vidar på Wikipedia

socialistisk åsiktsriktning som förenar anarkismens politiska mål och metoder med syndikalismens fackliga strävanden

Synonym till Anarkosyndikalism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Starkvaror, Knackning, Dalkjusa, Motbok, Ulan, Magkurr, Puckla