Vad betyder Anapest?

Anapest är en stigande versfot som består av tre stavelser, varav en är betonad och två obetonade: kort-kort-lång. == Se även == Versmått Versfot Vers Poesi.. Läs vidar på Wikipedia

trestavig verstakt med betoningtredje stavelsen (till exempel 'telefon') || -en; -er

Synonym till Anapest?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pottaska, Planhalva, Skyddsplank, Torva, Pulpettak, Paradox, Barbastell