Vad betyder Anamnes?

Anamnes från grekiskan hågkomst. är en berättelse ur minnet, kan syfta på Sjukdomshistoria Inom liturgi anamnes (religion).. Läs vidar på Wikipedia

en sjukdoms förhistoria || -en; -er

Synonym till Anamnes?

(en sjukdoms) förhistoria


Läs mer om "Anamnes" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Framtidsforskare, Metallblad, Tekokningsapparat, Flarra, Skogsdistrikt, Exarkat, Barntillsyn