Vad betyder Analytisk?

som innebär analys; analytiska språk språk som uttrycker grammatiska förhållanden mer med hjälp av ordföljd och partiklar än med böjningsmönster, till exempel franska; motsats: syntetisk || -t

Synonym till Analytisk?


1. utredande, undersökande, utforskande, värderande, analyserande, förklarande
2. uppdelande, sönderdelande, upplösande
Motsatsen till Analytisk


1. syntetisk, deskriptiv


Läs mer om "Analytisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bidragande, Brytt, Silverfisk, Optimist, Yvighet, Gjutare, Cykelbyxor