Vad betyder Analys?

En analys (av grekiska: analysis, upplösning) är det att dela upp till exempel ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes. Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller: Historisk inriktning - biografisk - psykoanalytisk - ideologikritiskEstetisk inriktning - nykritiken - dekonstruktion - intertextualitetKomparativ (jämförande).. Läs vidar på Wikipedia

(kemisk) sönderdelning, bestämning av beståndsdelar; djupgående undersökning (av förhållandet mellan olika delar i en företeelse); se även psykoanalys || -en; -er

Synonym till Analys?


1. noggrann undersökning, undersökning, utredning, utredande, utvärdering
2. upplösning, sönderdelning, bestämning av beståndsdelar
Motsatsen till Analys


1. syntes


Läs mer om "Analys" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Marinering, Sluten, Knycka, Transito, Fenomenologisk, Oknytt, Taltidning