Vad betyder Analfabetism?

det att inte kunna läsa och skriva || -en

Synonym till Analfabetism?

oförmåga att läsa och skriva


Läs mer om "Analfabetism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tiggarmunk, Chicano, Ryttling, Eld, Ossetier, Barnamun, Garveri