Vad betyder Analfabet?

person som inte har lärt sig läsa och skriva || -en; -er

Synonym till Analfabet?

icke läs- och skrivkunnig person; djupt okunnig person, illitterat


Läs mer om "Analfabet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ungdomlig, Begabbare, Kranvatten, Rundande, Stuvning, Matrikel, Vinkelskarv