Vad betyder Anakronism?

Anakronism (från latin anachronismus, från grekiska anachronismos ett misstag i kronologi, från anachronizein att göra ett misstag i en tidsangivning) innebär att föremål, begrepp, eller en händelse, placeras i fel tidsepok i ett litterärt eller konstnärligt verk, till exempel om någon använder en mobiltelefon i en film som utspelar sig under 1800-talet, eller dinosaurier och stenålde.. Läs vidar på Wikipedia

detalj som inte hör hemma i den tid som skildras; något otidsenligt || -en; -er

Synonym till Anakronism?

otidsenlighet, tidsblandning, tidsförväxling, fel mot tidsföljden, tidsbrott; otidsenlig företeelse, stilbrott


Läs mer om "Anakronism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bunkra, Betmassa, Sprutbil, Cola, Bragdman, Kritiklysten, Props