Vad betyder Anakoret?

eremit, from ensling || -en; -er

Synonym till Anakoret?

eremit, from ensling, enstöring


Läs mer om "Anakoret" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Panpipa, Bokstavering, Kod, Metallurgi, Opportunism, Midnatt, Partiskhet