Vad betyder Anabolism?

Anabolism (nylat. anabolismus, av grek. anabole) är ämnesomsättningens konstruktiva processer utifrån vilka levande celler omvandlar enkla substanser till mer komplexa sådana, såsom fett och proteiner. Det krävs energi för anabolism när metaboliter, enkla energifattiga molekyler, bygger upp större molekyler. Det sker en reduktion av kolatomer vid anabolism. Några exempel på detta är P.. Läs vidar på Wikipedia

den kemiska process i en cell som leder till att nya beståndsdelar byggs upp av näringsämnen (motsats: katabolism) || -en

Synonym till Anabolism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hinka, Glanstid, Tjocka, Inskjuten, Speja, Avbytare, Annex