Vad betyder Anabaptist?

anhängare av anabaptism || -en; -er

Synonym till Anabaptist?

vederdöpare


Läs mer om "Anabaptist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Glasering, Uppland, Fucka, Repatriera, Teatralisk, Herdinna, Stereotypi