Vad betyder Anabaptist?

anhängare av anabaptism || -en; -er

Synonym till Anabaptist?

vederdöpare


Läs mer om "Anabaptist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Transvestism, Sedlighetsivrande, Vistande, Tassla, Prefation, Tross, Skicka