Vad betyder An?

(några fasta uttryck) av och an fram och tillbaka, hit och dit; se tiden an avvakta tiden; ta sig an bry sig om, ta hand om; det går an det tillåts, det duger
(bokföringsterm) krediteras (motsats: per)

Synonym till An?

i riktning mot; fram; av och an fram och tillbaka, hit och dit; lägga an sikta; ta sig an bry sig om, ta hand om; det går an det tillåts, det duger


Läs mer om "An" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Frunch, Banda, Bestorma, Omlastningsstation, Folkgunst, Psykoterapi, Nedtysta