Vad betyder Amsaga?

(egentlig betydelse saga som ammor berättar) vidskeplig berättelse; löst prat

Synonym till Amsaga?

osannolik historia, vidskeplig berättelse, rövarhistoria, myt, dikt; löst prat, fantasier, lögn, påhitt


Slumpvalda ord:

Aktivitetsgaranti, Beteckningssystem, Sedimentation, Oskick, Fruktliknande, Pommersk, Indolens