Vad betyder Amputation?

Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling. Exempelvis sjukdomen kallbrand kan kräva amputation av den drabbade kroppsdelen. I vissa delar av världen används amputation som ett straff, exempelvis länder som tillämpar Sharia. Vissa sjukdomar kan göra att drabbade kroppsdelar loss.. Läs vidar på Wikipedia

det att amputera || -en; -er

Synonym till Amputation?

amputering, borttagande genom operation, avskärande


Läs mer om "Amputation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Originell, Slase, Fotsteg, November, Centertank, Adjungering, Avdika