Vad betyder Amplitudmodulering?

Amplitudmodulering (AM) är en metod främst inom radiokommunikation som används när man vill överföra en meddelandesignal med hjälp av en betydligt mer högfrekvent bärvåg. En modulator varierar bärvågens amplitud (dess styrka) i takt med meddelandesignalen. Resultatet blir en modulerad bärvåg som kan "bära" meddelandesignalen genom etern eller annat medium till en eller flera mottaga.. Läs vidar på Wikipedia

AM teknik vid radioöverföring som innebär att man bringar amplituden hos en våg (bärvågen) att variera; jämför frekvensmodulering

Synonym till Amplitudmodulering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Granulerad, Jungfru, Skjutsning, Enstavighetsaccent, Karavan, Belcanto, Avspisa