Vad betyder Amplitud?

Amplitud är ett icke-negativt skalärt mått på en oscillerande vågs höjd. Avståndet y är amplituden av vågen. Ibland benämns denna höjd för toppvärde (û) (en. peak amplitude) för att skilja det mellan effektivvärdet (en. root mean square value) som används inom elektroteknik. Det finns några sätt att formalisera uttrycket amplitud: amplituden av en våg är absolutvärdet av dess.. Läs vidar på Wikipedia

avståndet mellan nolläge och ytterläge hos en svängande kropp eller dylikt; svängningsvidd för vågrörelser; ljudstyrka; variationsområde, till exempel för temperatur || -en; -er

Synonym till Amplitud?

utslag från jämviktsläge; svängningsvidd; ljudstyrka


Läs mer om "Amplitud" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Gudomssvar, Nafsa, Lucker, Orator, Strandlinje, Statist, Modetecknare