Vad betyder Amperemeter?

Amperemeter är ett instrument som mäter elektrisk ström. Ordet kommer från ampere, SI-enheten för strömstyrka. Se även den franske fysikern André-Marie Ampère som efter borttagande av accenten gett sitt namn till denna enhet. == Syfte och användning == Normalt måste man bryta upp den krets som ska mätas och koppla in amperemetern över brottstället. En sådan amperemeter bör ha så.. Läs vidar på Wikipedia

instrument som mäter elektrisk strömstyrka || -n; -metrar

Synonym till Amperemeter?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Avvattna, Skurrilitet, Figuration, Graffiti, Opacitet, Dissonans, Segelduk