Vad betyder Amortering?

Amortering, avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Amorteringen kan ske på olika sätt – enligt en amorteringsplan. De vanligaste amorteringsplanerna är: Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden. Rak amortering innebär att amorteringsdelen .. Läs vidar på Wikipedia

avbetalning || -en; -ar

Synonym till Amortering?

avbetalning, delinbetalning, återbetalning


Läs mer om "Amortering" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pjosker, Hybridisering, Handelshus, Segelyta, Underbygga, Farmakologi, Skyttegravskrig