Vad betyder Amning?

Amning är naturens sätt att förse ett spädbarn med mat genom att låta det suga på moderns bröst, även kallat att "ge di" eller att "ge bröstet". Motsvarande begrepp för vad barnet gör är att dia. Mjölkutsöndring hos män och kvinnor utan koppling till amning kallas galaktorré. Produktionen av bröstmjölk förbereds hos den gravida kvinnan under graviditeten, och produktionen stimul.. Läs vidar på Wikipedia

det att amma (2) || -en

Synonym till Amning?

digivning, laktation


Läs mer om "Amning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Objektglas, Larma, Homografi, Association, Teknifiering, Axa, Omvandlad