Vad betyder Amiralitet?

Amiralitet är en myndighet som handlägger ett lands sjöförsvarärenden, med personal som innehar flaggmans (generalspersons) tjänstegrad. I vissa länder till exempel Storbritannien är amiralitetet (engelska: admiralty) det högsta beslutande styrelseorganet för nmarinen, en motsvarighet i princip till den svenska marinledningen. 1617-34 hade svenska flottans överstyrelse detta namn. Förs.. Läs vidar på Wikipedia

ledning för sjökrigsmakten || ett land || -et

Synonym till Amiralitet?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gravstickel, Galjonsbild, Centralprov, Vaken, Fiktionsprosa, Oktan, Staty