Vad betyder Amiral?

Amiral är en flaggmansgrad och i allmänhet den högsta militära graden i ett lands flotta. Den näst högsta graden kallas viceamiral och tredje högsta graden är konteramiral. Ordet kan härledas från arabiskans amir-al-bahr, "prinsen av havet", under vilken titel ledaren för den muslimska medelhavsflottan blev känd under 1100-talet. Termen fördes med till Europa av korsriddare, som analo.. Läs vidar på Wikipedia

(officer med) högsta befälsgraden i örlogsflottan; även tilltalstitel för viceamiral och konteramiral en dagfjäril || -en; -er

Synonym till Amiral?


1. amiralsperson, generalsperson i marinen, högste sjöofficer, flaggman, flottchef; viceamiral, konteramiral
2. fjäril


Läs mer om "Amiral" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Scengolv, Kornig, Kria, Inbokning, Klockmetall, Formell, Paraduniform