Vad betyder Amino-?

(kem., i sammansättningar) anger att en organisk förening innehåller en aminogrupp (NH2, dvs. en kväveatom och två väteatomer) direkt bunden till en kolatom

Synonym till Amino-?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kejserlig, Capotasto, Population, Ovum, Tryckande, Tahini, Systemkalender