Vad betyder Amid?

För ämnesklassen med metall–kvävebindningar, se azanid. För staden Amid, se under dess moderna namn Diyarbakır. En amid är en kemisk förening som kan tänkas som en förening mellan ett karboxylsyrederivat och en amin. Eftersom det ger för dåligt utbyte att tillverka amider på så vis använder man ofta reaktionen mellan en ester och en amin istället. När amidbindningen är mellan t.. Läs vidar på Wikipedia

organisk kemisk förening som bildas ur organiska syror (varvid en hydroxyl ersätts av en aminogrupp) || -en; -er

Synonym till Amid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Rak, Addiktion, Lokalsinne, Transsubstantiera, Raketfart, Kodicill, Dag