Vad betyder Amhariska?

Amhariska (አማርኛ, amarinja, amharinya eller amharinja), är ett semitiskt språk i språkfamiljen afroasiatiska språk som bland annat talas i Etiopien, där det är officiellt språk och majoritetsspråk. Amhariskan är näst arabiskan det mest utbredda semitiska språket. Såväl i lexikaliskt som syntaktiskt avseende har amhariskan starkt påverkats av hamitiska språk. Språket skrivs m.. Läs vidar på Wikipedia

ett semitiskt språk, Etiopiens nationalspråk || -n

Synonym till Amhariska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Dildo, Guldprydd, Maskering, Emotta, Tragikomisk, Undertryck, Spov