Vad betyder Amhara?

Amhara (ibland Amara) kan syfta på flera saker: en region i Etiopien, se Amhara (region) en folkgrupp i Etiopien, se Amhara (folk) det inhemska namnet på språket amhariska en medeltida etiopisk provins, se Bet Amhara.. Läs vidar på Wikipedia

den dominerande folkgruppen i Etiopien || oböjl.

Synonym till Amhara?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Minnessvag, Fristil, Rarkning, Koketterande, Sticka, Taktik, Skolskjuts