Vad betyder Amfetamin?

Amfetamin,C6H5CH2CH(NH2)CH3, är ett syntetiskt centralstimulerande medel. Namnet härrör från dess kemiska beteckning: alpha-metylfenetylamin. Då amfetamin är flytande omvandlas det oftast till amfetaminsulfat som är pulverformigt och lättare att hantera. Amfetamin och olika derivat används inom medicin, men framförallt som illegalt nyttjad drog. Amfetaminmissbruk är vanligast i Japan, S.. Läs vidar på Wikipedia

ett centralstimulerande medel (narkotikum) || -en el. -et; -er

Synonym till Amfetamin?

centralstimulerande medel, narkotika, knark, uppåttjack, tjack, pundardrog


Läs mer om "Amfetamin" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kraschlandning, Hundgalenskap, Koniin, Orlov, Guldsalt, Ultra, Vistelse