Vad betyder Amerikanska?

den engelska som talas i USA och Kanada || -namerikansk kvinna || -n; amerikanskor

Synonym till Amerikanska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Honung, Kompilat, Ljustra, Stoftpartikel, Summa, Portier, Sly