Vad betyder Amerikanisering?

Amerikanisering (engelska Americanization, brittisk engelska även Americanisation) syftar på det inflytande USA har på andra länders kultur- och samhällsliv. Inflytandet uppmärksammas särskilt inom populärkultur men finns även inom andra områden; det kan omfatta såväl livsmönster som värderingar. Vissa fenomen kallas ibland för amerikanisering även där det snarast är frågan om e.. Läs vidar på Wikipedia

Se amerikanisera

Synonym till Amerikanisering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Evighetsmaskin, Flicktjusare, Backning, Reducerad, Obehandlad, Propylalkohol, Rova